.

.

segunda-feira, 6 de setembro de 2010

Brekk håner verdens sultende

Brekk håner verdens sultende
- Landbruks- og matministeren håner verdens sultende når han mener de er tjent med sentraliserte slakterier i Norge og økt norsk kjøttproduksjon, sier talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.
Fredag holdt minister Lars Peder Brekk tale ved åpningen av Norturas nye, enorme slakteri i Malvik. Han mente muligheter for økt norsk kjøttproduksjon handler om å mette verdens sultende milliard, og å unngå matvarekrise og økte kornpriser internasjonalt.
- Brekks argumentasjon avslører manglende kunnskaper og en arrogant holdning til sult. Det hjelper ikke verdens sultende om kornet blir brukt i kraftfôr som blir gitt til norske dyr fremfor å gå til menneskemat. Om ministeren tror norske kyr bare spiser gress fra utmark, er det på tide med en oppdatering. 88 % av det norske jordbruksarealet går med til å dyrke fôr til husdyr, i tillegg til importert kraftfôr.
- Kjøtt er ressurskrevende, og det er gode grunner til å redusere kjøttspisingen av hensyn til miljø og ressurser. Det handler ikke bare om korn, eller som Brekk fremhevet, det gresset vi ikke kan spise selv, for Norge importerer over en halv million tonn soya hvert år, hvorav det meste går til kraftfôr, og soyadyrking er hovedårsaken til nedhugging av regnskogen i Amazonas, sier talsperson Sondre Båtstrand.
Miljøpartiet De Grønne vil innføre en ukentlig vegetardag i offentlig regi for å redusere kjøttforbruket, redusere forbruket av kraftfôr, og erstatte lange transporter av levende dyr med mobile slakterier.
Foto: Joe D. Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Nenhum comentário: