.

.

sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010

Un repte pel nou Govern de les Illes

Un repte pel nou Govern de les Illes
Després de l’expulsió dels membres d’Unió Mallorquina del Govern Balear el passat cap de setmana, des dels Verds de Menorca volem manifestar una visió optimista del que aquests canvis poden suposar en el funcionament de les institucions públiques balears. És de coneixement general que la comunicació, cooperació i col·laboració entre les diferents institucions no ha estat tan satisfactòria com s’havia suposat en un principi i com s’espera quan els mateixos partits governen en coalició a qualsevol institució (Govern Balear, Consell Insular de Mallorca i a nombrosos ajuntaments, entre ells Palma).
mas en > http://www.elsverdsdemenorca.org/wp/

Nenhum comentário: