.

.

sábado, 23 de julho de 2011

Nei til vannkraftprosjekt i Chile

 Nei til vannkraftprosjekt i Chile 
I Patagonia, på nasjonalt plan i Chile og internasjonalt mobiliseres det for øyeblikket bredt for å få stoppet flere store vannkraftprosjekt. Miljøpartiet de grønne har tatt standpunkt i denne saken sammen med flere andre norske partier og organisasjoner. På initiativ fra chilenere i Norge er det blitt rettet en henvendelse til den norske regjering om å engasjere seg. 
Konflikten har flere paralleller til norsk vannkrafthistorie og miljøkamp. Den inneholder uenighet om anvendelse av naturressurser, vern av biologisk mangfold og urfolks rett til kontroll over eget land. 
Det som gjør denne konflikten ekstra betent i Chile er at den også er en konsekvens av privatiseringsbølgen under, men også etter Pinochet regimets fall. Naturressursene er privatisert i Chile gjennom oppkjøp fra internasjonale selskap side i en grad som er langt fra den norske virkeligheten. 
Internasjonalt har fagbevegelsen også engasjert seg i denne konflikten. Den faglige sentralen i Sør-Amerika med over 50 millioner medlemmer har tatt standpunkt i saken. I andre europeiske land har også fagbevegelsen engasjert seg. Sentralt står påpekningen av ILO s forpliktelser og biodiversitetskonvensjonen om skogs bevaring. 
Chilensk politi har ved flere anledninger gått fram på en uakseptabel måte og flere aktivister fra mapuche folket har blitt fengslet. Dette har blitt møtt med sterk kritikk innad i Chile. 
I begynnelsen av august kommer den grønne politikeren Tomas Meniconi på besøk til Oslo under sin rundreise i Europa. Han vil samle bredest mulig støtte til den fortsatte motstanden mot ødeleggelsene av biomangfoldet i Patagonia, krenkingen av mapuche indianernes rettigheter og internasjonale selskapers kontroll med Chiles naturresurser. 
More: MDG

Nenhum comentário: